Paranormale mediums: de kloof tussen werelden overbruggen

De uitdrukking “lezer” omvat een enorme variatie aan mogelijkheden en ook sensaties. E.s.p. beveelt het vermogen aan om details te verkrijgen over een ding, individu, plaats of zelfs lichamelijke gebeurtenis op andere manieren dan de erkende individuele gevoelens. Psychokinese, of zelfs telekinese, is feitelijk het vermogen om een ​​lichamelijk apparaat te beïnvloeden zonder lichamelijke communicatie.

De individuele betovering en veel meer is eigenlijk een voortdurende hele plaat geweest. De reis om te begrijpen wat zich voorbij onze aangrenzende overtuigingen bevindt, komt paragnosten online van vroege werelden die naar de supersterren staren tot moderne onderzoekers die het midden van de zee doordringen, evenals de vele reikwijdte van de ruimte, en is in feite zwaar diepgeworteld in onze cumulatieve geest. Een van de aantrekkelijkste elementen van dit streven is eigenlijk de expeditie van telepathische sensaties – capaciteiten die relatief verder gaan dan de bekende regels van de natuurwetenschappen en die ook inkijkjes bieden in werelden die eigenlijk doorgaans ongrijpbaar zijn voor onze gevoelens.

In het begin van de 20e eeuw ontwikkelde zich de industrie van telepathie om helderziende sensaties klinisch te onderzoeken. Via praktijken waarbij zowel geheugenkaarten als rommelende kubussen betrokken waren, zochten Rijn en zijn medewerkers naar bevestiging van de aanwezigheid en evaluatie van mystieke capaciteiten.

Telepathische ideeën hebben mensen al eeuwenlang verbaasd. Verhalen van zowel voorspellers als zieners die mogelijk op de toekomst kunnen anticiperen, met de levenlozen kunnen communiceren of zelfs vieringen kilometers verderop kunnen aanschouwen, zijn feitelijk ingebakken in de folklore van veel levensstijlen. Deze verhalen, vaak gehuld in geheimen en achterdocht, benadrukken de behoefte van een seizoensindividu om meer met één ding om te gaan dan met onszelf, om het onverklaarbare te kennen, en om de onvoorspelbaarheid van de levensstijl te overwinnen.

Een van de meest aansprekende facetten van deze reis is eigenlijk de expeditie van spirituele sensaties – capaciteiten die schijnbaar verder gaan dan de bekende regels van de natuurwetenschappen en die ook een kijkje nemen in werelden die eigenlijk over het algemeen ongrijpbaar zijn voor onze gevoelens.

De toestand ‘telepathisch’ omvat een grote verscheidenheid aan vermogens en sensaties. Veel veronderstelde spirituele sensaties kunnen gemakkelijk in detail worden beschreven door middel van mentale apparaten zoals de Barnum-impact, waarbij mensen er sterk van overtuigd zijn dat vage, fundamentele verklaringen feitelijk zeer exact zijn voor hen allemaal afzonderlijk, of zelfs door regelrechte fraude. Een van de krachtigste facetten van telepathische sensaties is de mogelijkheid om ideeën toe te voegen aan het attribuut bewustzijn. De gedachten blijven een van de beste raadsels van wetenschappelijk onderzoek, en ook spirituele vermogens zouden, als bevestigd wordt dat ze echt zijn, mogelijk belangrijke ideeën kunnen opleveren over de onderlinge verbondenheid van bewustzijn en ook over de lichamelijke wereld.

Naast de medische manipulatie hebben mystieke inzichten grote gevolgen voor de metafysische en ook voor de persoonlijke ontwikkeling. Of het nu via tarotkaartanalyses, astrologie of zelfs rechtstreekse telepathische beoordelingen is, individuen proberen hun verleden, huidige en toekomstige tijd te herkennen, in de hoop duidelijkheid en pad te verkrijgen.

Een van de meest boeiende facetten van helderziende sensaties is hun vermogen om kennis toe te voegen aan de eigenschappen van bewustzijn. De gedachten blijven een van de grootste raadsels van wetenschappelijk onderzoek, en ook helderziende vermogens kunnen, als ze worden geverifieerd dat ze daadwerkelijk actueel zijn, kritische hints opleveren over de onderlinge verbondenheid van bewustzijn en de lichamelijke planeet.

De problemen bij het imiteren van telepathische mogelijkheden bij bepaalde aandoeningen zijn feitelijk een aanzienlijk obstakel geweest bij het verkrijgen van reguliere medische erkenning. Veel veronderstelde mystieke sensaties kunnen gemakkelijk feitelijk worden beschreven door middel van mentale apparaten zoals het Barnum-resultaat, waarbij mensen er sterk van overtuigd zijn dat onduidelijke, fundamentele beweringen feitelijk voor iedereen afzonderlijk juist zijn, of zelfs door middel van regelrechte fraude.